In cazul unui contract futures pe un indice, valoarea in dolari cu care se inmulteste pretul curent de piata al indicelui (exprimat in puncte) pentru a determina valoarea in dolari a contractului. De exemplu, sa presupunem ca pretul curent de piata al contractului futures pe S&P 500 Stock Index este 129, iar multiplicatorul este 500$. Daca contractul futures este exercitat, adica este solicitata livrarea, va trebui sa fie livrati 64.500$, adica pretul de piata al indicelui, inmultit cu 500$ care reprezinta valoarea contractuala a fiecarui punct din pretul de piata.