Instrumente financiare de credit emise de agentii ale guvernului Statelor Unite, cum ar fi Government National Mortgage Association si respectiv Tennesse Valley Authority. Un tip popular de instrumente financiare de agentie sunt obligatiunile bazate pe ipoteci. Vezi Instrument financiar bazat pe ipoteci.