Clasa de instrumente financiare ale unei companii. O emisiune de instrumente financiare transferabile (actiuni comune, actiuni preferentiale, obligatiuni, garantii, drepturi etc.) este aprobata de adunarea generala a actionarilor pe baza propunerilor venite fie din partea actionarilor, fie a consiliului de administratie, propuneri bazate pe planul de investitii si dezvoltare a companiei. Emisiunea este caracterizata prin: tipul instrumentului financiar ce urmeaza sa fie emis, caracteristicile instrumentului (platitor de dividend, de dobanda, convertibilitate s.a.), durata, cantitatea, drepturile pe care le confera detinatorilor etc.