La fondurile de investitii este o analiza simpla a portofoliului in care diversele categorii de investitii sunt prezentate sub forma unei liste. In functie de profilul fondului, lista activelor financiare din portofoliul acestuia prezinta explicit: 1) actiunile comune tranzactionate pe o piata organizata si reglementata; 2) actiunile preferentiale; 3) obligatiunile, de la cele emise de autoritatile publice, pana la obligatiunile de corporatie care platesc un randament mare; 4) instrumentele financiare convertibile; 5) instrumente financiare din alte categorii. Lista activelor financiare ale unui fond de investitii se publica pentru informarea investitorilor si pune in evidenta strategia de investitii a fondului. De exemplu, o lista care cuprinde un procent ridicat de instrumente financiare care genereaza un flux constant de venituri indica o strategie defensiva, in timp ce o proportie mai mare a instrumentelor financiare care genereaza castiguri de capital indica o strategie ofensiva.