(1) In Statele Unite, suma de bani pe care un client o investeste in instrumente financiare in marja, specificata in extrasul de cont lunar al clientului. Marja este, de regula, 50% din valoarea actiunilor, 30% din valoarea obligatiunilor si 100% din valoarea instrumentelor financiare echivalente cu numerarul cumparate in marja. (2) Instrumentele financiare puse la dispozitia unui creditor drept colateral pentru un imprumut.