La fondurile de investitii este marimea portofoliului de active financiare exprimata in milioane sau miliarde de unitati monetare. Activul financiar total al unui fond de investitii este constituit din diverse categorii si tipuri de instrumente financiare (actiuni, obligatiuni, instrumente ale pietei monetare s.a.) care, in functie de proportia detinuta din activul financiar total, dau profilul unui fond de investitii (fond de actiuni, fond de obligatiuni, fond de piata monetara s.a.)