Noile norme metodologice de aplicare a Codului fiscal aduc o serie de precizari deosebit de importante privind categoriile de venituri care nu sunt impozabile, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru contribuabilii persoane juridice. O categorie importanta sunt veniturile din dobanzi, în special, pentru persoanele fizice. În acest caz, nu sunt impozabile, potrivit Art. 65 din Codul fiscal, doar venituri din dobanzile la depozitele la vedere sau conturile curente, cele din dobanzile aferente titlurilor de stat si obligatiunilor municipale, precum si cele sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite în baza Legii nr. 541/2002.

Tot pentru persoanele fizice, tot în aceasta categorie se încadreaza ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. De asemenea, nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav. Normele metodologice precizeaza suplimentar ca nu se impoziteaza indemnizatia pentru cresterea copilului pana la împlinirea varstei de 2 ani, sau pana la împlinirea varstei de 3 ani daca minorul prezinta handicap. Neimpozabil a ramas si stimulentul acordat în conditiile legii pentru sustinerea familiei în vederea cresterii copilului.

În continuare, vor ramane neimpozabile sprijinul material lunar primit de sotul supravietuitor, precum si de copiii minori, urmasi ai membrilor titulari, corespondenti si membri de onoare din tara ai Academiei Romane. O schimbare majora a fost operata în cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor. Noile reglementari prevad ca în cazul în care o persoana fizica va avea la sfarsitul unui an fiscal, deci la sfarsitul acestui an, în derulare un numar mai mare de 5 contracte de închiriere, începand cu anul fiscal urmator aceste venituri vor intra în categoria venituri din activitati independente si se vor impozita potrivit regulilor aplicabile venitului net pentru aceasta categorie.

Cheltuieli sociale sub 2% din fondul de salarii

În cazul persoanelor juridice, doua categorii de cheltuieli au un regim special de deductibilitate, adica sub anumite plafoane raman neimpozabile. În prima categorie intra cheltuielile de sponsorizare, de mecenat si cele privind bursele private, acordate potrivit legii. Asadar, contribuabilii care efectueaza astfel de cheltuieli pot scadea din impozitul pe profit datorat sumele aferente doar daca totalul acestor cheltuieli, simultan, este în limita a 0,3% din cifra de afaceri si nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

O a doua categorie se refera la ceea ce, generic, sunt denumite cheltuieli sociale, acordate de catre companii propriilor angajati, în diverse împrejurari. Astfel, Codul fiscal prevede ca nu sunt impozabile pentru persoana juridica în cauza cheltuielile sociale în limita unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii realizat anual si acordate pentru salariatii proprii sau alte persoane. În textul de lege se mentioneaza ca astfel de ajutoare se acorda în conditiile precizate în contractul de munca, din categoria acestora cele mai uzuale fiind ajutoarele de înmormantare, pentru pierderile produse în gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave sau incurabile, inclusiv proteze, cele pentru nastere, tichetele de cresa, cadourile pentru copiii minori ai salariatilor, cadourilor oferite salariatelor cu ocazia unor zile speciale, gen 1 sau 8 martie, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora.

Dar cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt deductibile în masura în care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depaseste 150 de lei, cu respectarea plafonului de 2% din fondul anual de salarii.

Modificari interesante au fost operate si în cazul veniturilor din agricultura si silvicultura. În acest an vor fi considerate neimpozabile veniturile realizate de proprietarul de pamant sau arendas în urma valorificarii în stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice. Dar, începand cu data de 1 ianuarie 2008, vor fi impozabile veniturilor banesti realizate din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, în stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate în arenda, daca vor fi vandute catre unitati specializate pentru colectare, catre unitati de procesare industriala sau catre alte tipologii de unitati, daca aceste produse agricole vor fi utilizate ca atare. Aceasta ultima formulare este ambigua, putand fi interpretabila de la caz la caz si probabil ca ar trebui detaliata. Spre exemplu, graul panificabil trebuie macinat, dar morarul, în procesul de productie îl foloseste “ca atare” drept materie prima. Graul “furajer”, daca este folosit într-o ferma nemacinat, atunci se poate spune ca ar fi folosit “ca atare”. Dar fermierul poate sa-l si macine, din acel moment se poate considera ca respectivul grau nu se mai foloseste “ca atare”. E greu de crezut ca vreun fermier va mai avea timp sa cerceteze cum va utiliza cumparatorul produsele agricole în cauza.

Autor: Petre Porea