Firmele mici si mijlocii cu activitati de export vor beneficia in acest an de sprijin financiar in valoare totala de 5 milioane de lei prin intermediul programului national multianual pe perioada 2006-2009, promovat de Agentia Nationala pentru IMM si Cooperatie. Beneficiarii eligibili sunt firmele private, fara datorii la bugetul de stat si bugetele locale, care au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro. Fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul unui an o alocatie financiara nerambursabila totala de maximum 18.000 lei. (M.D.)