La finele acestei luni expira termenul de depunere a unor cereri de finantare atât din fondurile structurale, cât si prin programele Phare. Oportunitatile de finantare se refera la subventionarea unui numar restrâns de propuneri privind actiuni de dezvoltare si testare a cadrului european al calificarilor, dezvoltarea resurselor umane prin investitii substantiale în promovarea incluziunii sociale, iar întreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de sprijin pentru a contracta servicii de consultanta în afaceri.

Cadrul european de calificare

Un numar de aproximativ 10-15 propuneri vor putea primi finantare pentru organizarea de actiuni pentru sprijinirea consortiilor, în vederea dezvoltarii si testarii principiilor si mecanismelor viitorului Cadru European de Calificare (CEC), precum si pentru a facilita schimbul de experienta la nivel sectorial si national pentru utilizarea ca punct de referinta a CEC. Pentru realizarea acestui obiectiv, proiectele trebuie sa vizeze întarirea legaturilor dintre Spatiul European pentru Învatamânt Superior si CEC. Implementarea proiectelor va fi monitorizata de catre Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA). Apelul de propuneri este deschis organizatiilor din statele participante la programele pentru dezvoltarea învatamântului pe termen lung, iar cererile de finantare pot fi facute doar de consortii formate din organizatii care sa provina din cel putin cinci tari europene. Partenerii pot fi organizatii nationale, regionale si sectoriale europene, ca de exemplu ministere, autoritatile însarcinate cu calificarea, asociatii sectoriale, parteneri sociali si alte parti interesate care au un rol în sistemul de calificari. Candidaturile trebuie sa fie prezentate folosindu-se formularul disponibil pe pagina de internet a EACEA, iar cererile de subventie trebuie trimise la EACEA pâna cel târziu la 31 august 2007, data postei.

Citeste si:  Unde va fi lansată prima criptomonedă românească

Bugetul alocat cofinantarii prin EACEA a proiectelor se ridica la doua miliarde de euro, iar finantarea acordata din fondurile comunitare nu va depasi 75% din totalul cheltuielilor eligibile. Suma minima alocata va fi de 50.000 de euro, iar cea maxima de 200.000 de euro. Solicitantii vor trebui sa demareze activitatile pentru care au primit finantare cel târziu la jumatatea lunii februarie 2008, iar termenul limita privind durata desfasurarii proiectelor este de doi ani.

Incluziune sociala

Tot în sectorul învatamântului se situeaza si apelurile pentru propuneri lansat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, care expira tot la 31 august a.c. Proiectele vor primi finantare prin intermediul programelor Phare 2005 si Phare 2006 de Coeziune Economica si Sociala “Masuri de incluziune sociala”. Bugetul alocat se ridica la 14,90 milioane euro, din care 11,17 milioane euro provin din visteria Uniunii Europene. La elaborarea proiectelor, solicitantii trebuie sa tina cont ca actinile demarate trebuie sa faciliteze accesul grupurilor tinta pe piata muncii prin aplicarea de masuri active de ocupare profesionala, precum formarea profesionala initiala, calificare, recalificare, evaluarea competentelor dobândite în sistem. De multe ori, posturile scoase pe piata de angajatori nu sunt ocupate, de aceea este necesara dezvoltarea unor servicii eficiente de intermediere sau de stabilire a unor legaturi directe între angajatori si persoanele aflate în cautarea unui loc de munca. Nevoile actuale ale pietei fortei de munca dau consilierului de resurse umane o importanta deosebita atunci când vine vorba de alegerea sau schimbarea ocupatiei, precum si în ceea ce priveste orientarea profesionala.

Citeste si:  Statul va garanta investitiile de peste un milion de euro

Discriminarea afecteaza piata muncii

Femeile si persoanele apartinând diferitelor etnii de pe teritoriul UE si, implicit, al României, sau cele cu dizabilitati fizice nu s-au bucurat de toate libertatile sau facilitatile conferite de legislatia în vigoare. Din acest motiv, programul de coeziune sociala va cuprinde si proiecte de combatere a discriminarilor si inegalitatilor de pe piata muncii prin furnizarea de informatii relevante privind piata muncii, activitati de informare în rândul grupurilor tinta privind oferta de formare profesionala si masuri individuale de sprijin. Se vor acorda fonduri si pentru proiecte si programe care promoveaza munca în folosul comunitatii, asigurarea accesului la servicii de consiliere si orientare profesionala, precum si constientizarea si informarea angajatorilor cu privire la combaterea discriminarii.

Solicitantii pot fi furnizori autorizati de educatie si formare profesionala continua a adultilor, centre regionale, agentii pentru formare profesionala a adultilor, agentii de plasare a fortei de munca, centre autorizate pentru evaluarea competentelor dobândite în sistem non-formal sau informal, camere de comert si industrie, institute de cercetare, universitati, autoritati locale, companii private, organizatii patronale, sindicate, organizatii neguvernamentale, inclusiv asociatii si fundatii ale cultelor religioase, penitenciare.

Proiectele se vor adresa persoanelor de etnie rroma ale caror calificari nu mai sunt solicitate pe piata muncii sau fara calificari care au absolvit sau nu învatamântul obligatoriu sau liceal, persoanelor cu dizabilitati cu sau fara calificare care au absolvit sau nu învatamântul obligatoriu, inclusiv persoanele care sufera de boli mintale si tinerilor peste 18 ani care au parasit sau se pregatesc sa paraseasca sistemul de stat de protectie a copilului. Proiectele destinate rromilor vor beneficia de 60% din buget. Pentru Phare 2005, limitele de finantare sunt între 10.000 si 50.000 de euro, iar pentru Phare 2006 între 15.000 si 15.000 de euro.

Citeste si:  SIF-urile tin Bursa in priza

Afaceri românesti, stimulate cu bani europeni

Patronii întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din România se tem de sporirea concurentei odata cu aderarea la UE. Pentru îmbunatatirea performantelor, IMM vor beneficia de fonduri comunitare pentru contractarea unor servicii de consultanta în afaceri. Schema de finantare va urmari crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea si cresterea IMM, o atentie sporita fiind acordata culturii antreprenoriale si îmbunatatirea abilitatilor în management.

Solicitantii pot fi IMM sau organizatii neguvernamentale care au IMM ca membri. Proiectele individuale vor fi finantate cu sume între 8.000 si 20.000 de euro, iar cele în care solicitantul este un ONG cu sume între 20.000 si 16.000 de euro. Fondurilor Phare vor acoperi 75% din finantari, cofinantarea de bugetul de stat fiind de 25%. Finantarea nerambursabila nu poate depasi 50% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Cererile se vor depune pâna cel târziu 30 august a.c. la sediile Agentiilor de Dezvoltare Regionala pe raza carora urmeaza sa fie implementate proiectele.

Autor: Simona Diaconu