Asociaþia pentru Apãrarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki (APADOR CH) acuzã autoritãþile române cã i-au sancþionat prea dur pe cetãþenii care au depãºit termenul legal de ºedere în strãinãtate.
Liderii APADOR CH susþin cã reþinerea paºaportului pentru o perioadã cuprinsã între 1 ºi 5 ani limiteazã dreptul de cãlãtorie. „Ar trebui ca sancþiunile sã fie corelate faptei. Nu mi se pare normal ca unei persoane care a stat, sã zicem în Italia, mai mult decât ar fi avut dreptul sã-i fie interzis sã cãlãtoreascã spre exemplu în Bulgaria, cãci asta se întâmplã atunci când omului îi este reþinut paºaportul”, a spus Diana Cãlinescu, unul dintre liderii asociaþiei.

Potrivit actului normativ intrat în vigoare de la 1 august, cetãþenilor români care depãºesc termenul legal de ºedere în strãinãtate, li se va suspenda dreptul de folosinþã al paºaportului indiferent de þara în care au cãlãtorit. Excepþie fac persoanele care sunt posesoare de permise de ºedere sau muncã valabile, sau care prezintã dovezi privind aprobarea obþinerii vizei de muncã.