Persoanele care vor realiza venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala trebuie sa plateasca de la 1 decembrie 2006 o contributie la asigurarile sociale de sanatate in valoare de 6,5% din venitul brut realizat, a anuntat ieri Ministerul Finantelor. Comunicatul, face aluzie la un articol dintr-un act normativ mai vechi, care nu a fost aplicat pana acum. Desi legea 150/2002 nu se refera decat la profesiile liberale (nr. avocati, notari etc) sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente, prin ordinul 221/ 2005 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), publicat pe 28 noiembrie 2005, guvernantii au asimilat drepturile de proprietate intelectuala acestor profesii.

Ordinul CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate este insa contrazis de prevederile Codului Fiscal, activitatea independenta fiind definita de acesta ca orice activitate desfasurata “cu regularitate” de catre o persoana fizica. Iar cu greu se poate considera ca inventatorii sau scriitorii au o creativitate atat de nelimitata incat sa lanseze “cu regularitate” produse pe piata pentru a obtine venituri.

“O prevedere identica a mai fost declarata nelegala de catre Curtea Suprema de Justitie”, a declarat avocatul Gabriel Biris pentru “Averea”.

Daca actul normativ nu va fi modificat, inventatorii, scriitorii si jurnalistii vor fi nevoiti sa plateasca trimestrial, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, o contributie de 6,5% din veniturile realizate, urmand ca diferentele ramase de achitat, calculate in raport de decizia de impunere anuala, sa se plateasca in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi. Iar ordinul CNAS merge si mai departe, introducand un bir pe pierderi. “In situatia in care contribuabilii ce realizeaza venituri din activitati independente, la finele anului, inregistreaza pierderi sau realizeaza venituri la nivelul fiecarei luni sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara, contributia se calculeaza prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna”, se precizeaza in ordinul CNAS.

De altfel, legea precizeaza explicit ca, in cazul obtinerii de venituri din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi si altor venituri care se supun impozitului pe venit, estre necesara plata contributiei la asiguraruile de sanatate numai in cazul in care nu sunt obtinute venituri din salarii, din activitati independente, din agricultura si silvicultura, sau din indemnizatii de somaj si alocatii de sprijin.

Cu alte cuvinte, daca sunt angajat si platesc CAS la locul de munca nu ar mai trebui sa platesc in cazul in care obtin venituri de pe urma valorificarii proprietatii intelectuale.

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

In ceea ce priveste impozitul pe venit, persoana fizica are obligatia sa depuna o declaratie speciala de venit pana la data de 15 mai a anului urmator celui in care s-a obtinut venitul, in care inscrie venitul net din drepturi de autor determinat ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente venitului. In acest caz, cheltuielile se determina forfetar reprezentand 40% sau 50% din venitul brut, in functie de natura dreptului de autor, 50% fiind cota in cazul veniturilor incasate pentru lucrarile de arta monumentala. Suplimentar se scad si cheltuielile reprezentand contributiile sociale obligatorii platite.

Autor: Florin Rusu