Colectarea, reciclarea si tratarea deseurilor reprezinta o prioritate pentru toti si se regaseste si în angajamentele asumate de Romania fata de Uniunea Europeana, a declarat ministrul mediului si gospodaririi apelor, Sulfina Barbu, informeaza Rompres, citata de www.SMARTfinancial.ro.

Potrivit ministrului, deoarece exista cadrul legal pentru gestionarea deseurilor, iar delimitarea clara a responsabilitatilor si obligatiilor autoritatilor locale s-a realizat, trebuie actionat în conformitate cu legislatia.

“Reciclarea deseurilor este o provocare pentru toti. Autoritatile locale trebuie sa asigure, etapizat, colectarea selectiva, trebuie sa existe un serviciu de salubrizare organizat la nivelul fiecarei localitati, colectarea selectiva a deseurilor trebuie sa creasca, transportul deseurilor de pe teritoriul localitatilor sa se faca la timp si sa se aplice legislatia conforma cu protectia de mediu”, a declarat ministrul mediului.

În opinia oficialului, trebuie sa se puna accent pe constientizarea si educarea populatiei, agentilor economici si autoritatilor publice privind impactul deseurilor asupra mediului. Din programul operational sectorial de mediu, din cele 4 miliarde de euro fonduri europene, 1,7 miliarde de euro sunt prevazute pentru gestionarea deseurilor. În perioada 2004 – 2007, acest proces se experimenteaza prin proiecte pilot, aceasta fiind si etapa de constientizare a populatiei.

Etapa 2007 – 2017 este perioada în care extinderea colectarii selective trebuie sa se realizeze la nivel national, iar în intervalul 2017 – 2022 se va realiza implementarea colectarii selective în zone mai dificile, cum ar fi mediul rural dispersat si zonele montane.

În prezent, exista 24 de proiecte de colectare selectiva a deseurilor implementate la nivel national, urmând ca de la 1 ianuarie 2007 acest lucru sa se generalizeze.

Ultimele statistici oficiale, incluzând datele înregistrate în 2004, arata ca în România au fost generate circa 363.315.000 de tone de deseuri, din care 99,4% reprezinta deseuri nepericuloase si 0,6% deseuri periculoase. Cele mai mari cantitati provin din industria extractiva – 94,9%, urmata de industria prelucratoare. Cel mai mare impact asupra populatiei îl au deseurile municipale care, în 2004, au reprezentat 380 de kilograme pe cap de locuitor.

Potrivit Planului National de Gestionare a Deseurilor, se estimeaza o rata medie de crestere a cantitatilor de deseuri municipale de 0,8% pâna în anul 2013.

În ceea ce priveste serviciile de salubritate, aceleasi statistici arata ca, în zona urbana, acestea acopera aproape în întregime necesitatile populatiei, în timp ce în mediul rural, în 2004, doar 6,5% din populatie beneficia de asemenea servicii.

Referitor la situatia existenta în Regiunea 7 Centru, eliminarea deseurilor menajere si asimilabile se realizeaza în 64 de depozite neautorizate, din care 49 în mediul urban si 15 în mediul rural, acestea ocupând o suprafata de 158 de hectare.
Depozitele de deseuri urbane si rurale nu corespund cerintelor în vigoare, urmând sa fie închise în perioada 2004 – 2017.

În regiune exista trei depozite ecologice autorizate – la Brasov, Sibiu si Sighisoara, construite în ultimii ani, cu o capacitate proiectata de 33.762.000 de metri cubi. Pe baza Planului Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunii 7 Centru, în cadrul Programului PHARE CES 2003, proiecte mici de gestionare a deseurilor au fost selectate în vederea finantarii 13 proiecte din Regiunea 7 Centru.

Sursa: Rompres & SMART financial – www.SMARTfinancial.ro ©