Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) va derula Programul START pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în randul tinerilor si facilitarea accesului lor la finantare, primele orase gazda ale acestor cursuri fiind Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj, Iasi, Timisoara, informeaza ANIMMC, citata de www.SMARTfinancial.ro.

Prin acest program se acorda sprijin financiar sub forma de credit bancar în limita maxima a 10.000 euro sau echivalent în lei de catre banca desemnata câstigatoare în urma achizitiei publice si ajutor financiar nerambursabil (AFN) în limita a 20.000 lei. Bugetul alocat este de 1,35 milioane lei.

Obiectivul urmarit este acela de a promova un sistem formativ care sa faciliteze mobilitatea tinerilor între sistemul de invatamant si piata fortei de munca, precum si dezvoltarea aptitudinilor lor antreprenoriale, în scopul implicarii active în structuri economice private. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale, precum si persoanele juridice.

Nu beneficiaza de prevederile programului: societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare, agentii economici cu activitate principala de comert, activitati de intermedieri financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta în domeniul fiscal, selectie si plasare a fortei de munca, precum si furnizorii de instruire, de servicii de consultanta de orice gen, servicii de publicitate si servicii IT, activitatile de închiriere, sectorul alimentar – servicii de catering, fast-food, organizarea de evenimente, agricultura.

De asemenea sunt excluse serviciile oferite de agentiile imobiliare, serviciile de transport si activitatile de export, precum si activitatile care prezinta risc pentru societate (alcool, tutun, arme). Prin acest program se organizeaza si finanteaza, în prima etapa, cursuri de pregatire destinate beneficiarilor eligibili în domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, în scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri, conform tematicii prevazute în Anexa nr. 1 la prezenta procedura.

In etapa a II-a a programului se acorda sprijin financiar sub forma de credit bancar în limita maxima a 10.000 euro sau echivalent în lei de catre banca desemnata castigatoare în urma achizitiei publice si ajutor financiar nerambursabil (AFN) în limita a 20.000 lei de ANIMMC, pentru finantarea celor mai bune planuri de afaceri elaborate de beneficiarii cursurilor de pregatire antreprenoriala.

Planurile de afaceri vor fi selectate de catre o Comisie de evaluare constituita din specialisti din cadrul bancii selectate, ai ANIMMC si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), care are ca scop evaluarea primara a planurilor de afaceri depuse în cadrul programului.

Sursa: Rompres & SMART financial – www.SMARTfinancial.ro ©