Aceasta in conditiile in care sunt exprese, irevocabile si neconditionate

Banca Nationala a initiat un act normativ prin intermediul caruia va modifica si completa Norma metodologica 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cele mai importante modificari se refera la institutiile de credit din categoria celor nebancare. Precizam ca noul act normativ se regaseste si pe site-ul BNR, cei interesati putand trimite observatii pana la sfarsitul anului.

Noile reglementari vor impune institutiilor financiare nebancare obligativitatea raportarii trimestriale catre BNR, Directia supraveghere, situatia clasificarii creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul unui nou formular prevazut intr-o anexa a acestora. Formularul in cauza se va completa avandu-se in vedere toate operatiunile, in toate monedele, evaluate in contravaloare lei, trebuind sa fie transmis la BNR in termen de 10 zile de la incheierea trimestrului pentru care se intocmeste raportarea. Deosebit de interesanti sunt coeficientii impusi pentru calculul provozioanelor, in functie de situatia creditelor in cauza, valoarea 1 fiind prevazuta pentru pierderi: 0,5 pentru cele din categoria “indoielnic”, 0 pentru Standard, 0,2 pentru substandard si 0,05 pentru cele in observatie.

Coeficient maximal pentru deducerea expunerii la risc

O modificare importanta se refera la politele de asigurare care au ca obiect garantarea, respectiv preluarea riscului de neplata, care din momentul intrarii in vigoare a noilor norme vor fi asimilate scrisorilor de garantie emise de imprumutatori si, in consecinta, vor putea fi luate in considerare in calitate de diminuator de risc de credit in anumite conditii.

Prima si cea mai importanta conditie este ca aceste polite sa aiba caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garantie emise de imprumutatori, adica sa fie exprese, irevocabile si neconditionate. De asemenea, riscul de credit trebuie sa fie transferat in afara grupului imprumutatorului prin intermediul operatiunilor de asigurare/reasigurare incheiate cu societati de asigurare/reasigurare, iar societatile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respecta cerintele prevazute de standardele comunitare in materie, sau cele prevazute de standarde aplicabile societatilor de asigurare/reasigurare, pe care, in urma analizei efectuate, imprumutatorii le considera in mod justificat echivalente standardelor comunitare. In cazul in care riscul de credit a fost partial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a politei de asigurare va putea fi luata in considerare numai pentru partea transferata.

In plus, normele interne ale imprumutatorilor vor trebui sa prevada un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea imprumutatorului fata de entitatea de risc, precum si modalitatea de determinare a calitatii societatilor de asigurare/reasigurare emitente si a nivelului coeficientilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenti.

Autor: Petre Porea