De la începutul lunii, în piaþa la termen de la Sibiu au fost tranzacþionate peste 186.000 contracte futures ºi opþiuni, fiind depãºit de trei ori pragul zilnic de 20.000 contracte, cu un maxim de 23.198 contracte.

„La creºterea lichiditãþii, care se ridicã de la începutul lunii la circa 100 milioane euro, a contribuit deschiderea constantã de noi conturi la Casa Românã de Compensaþie, în prezent existând aproape 2.400, ceea ce înseamnã cã peste 2.000 de români joacã în piaþa la termen de la Sibiu”, a declarat Toma Doºteþeanu, directorul CRC.

Înmulþirea tranzacþiilor futures este consecinþa volatilitãþii preþurilor derivatelor pe acþiuni, apãrute „pe fondul scãderilor înregistrate pe piaþa spot, lichiditatea de la Sibiu cunoscând o creºtere explozivã”, explicã Mirabela Coos, de la SSIF Broker Cluj.

„Scãderile destul de accentuate, derulate pe parcursul câtorva zile, ale cotaþiilor blue chips-urilor de pe spot, corelate, într-o oarecare mãsurã, cu o teamã insuflatã de o prãbuºire a pieþei similarã celei de anul trecut, precum ºi lipsa unor evenimente pozitive semnificative legate de societãþile listate, ºi-au fãcut efectul ºi la Sibiu, considerã Coos.

Citeste si:  SNP redevine vedeta pietei bursiere

Astfel, dupã o creºtere susþinutã au fost atinse minime locale, unii dintre investitori alegând sã îºi marcheze profiturile. Pe de altã parte, un rol important
l-au avut hedgerii, care au putut sã vândã la preþuri bune, pentru a-ºi proteja portofoliile deþinute la BVB, în eventualitatea cã vor urma scãderi consistente. La rândul lor, vânzãtorii (speculatorii short) au putut, în sfârºit, sã îºi închidã poziþiile”.

Trendul pieþei nu a echivalat însã cu un asalt pe vânzare al investitorilor, preþurile mai mici fiind tentante la cumpãrare pentru cei care mizeazã pe creºteri. În aceste condiþii, cei mai curajoºi dintre investitori au profitat de ocazie fie pentru a-ºi consolida poziþiile deja deschise pe cumpãrare, îmbunãtãþindu-ºi astfel preþurile medii de achiziþie, fie pentru a deschide efectiv poziþii noi.

„Evoluþia cotaþiilor din aceastã perioadã a demonstrat cã suntem, în continuare, pe un trend bullish (de creºtere), iar cã piaþa româneascã este încã dispusã sã ofere o a doua ºansã investitorilor”, a cochis Coos.

Citeste si:  Finantare prin Programul Phare National 2005 - 370 milioane euro pentru Romania