Actionarii majoritari vor putea delista compania de la Bursa doar daca, in urma derularii unei oferte publice, ajung la o participatie de peste 95% din capital, a declarat agentiei Mediafax directorul general al Bursei de Valori Bucuresti, Stere Farmache.
In acest caz, pretul oferit, potrivit legii pietei de capital, va fi cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioare ofertei.
Daca aceasta prevedere nu poate fi aplicata, pretul va fi determinat in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), cu luarea in considerare a cel putin trei criterii: pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimului an dinaintea derularii ofertei, valoarea activului net al societatii – conform ultimei situatii financiare auditate – si valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza efectuata de un evaluator independent.

Autor: Mihai Neagu