Intermediarii pe piata de capital vor evidentia separat, in momentul incheierii tranzactiei de vanzare, castigul sau pierderea, in functie de perioada de detinere a valorilor mobiliare, pe baze diferentiate în functie de cotele de impozitare aplicabile, precum si impozitul retinut, prevede un proiect de instructiune elaborat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, publicat pe site-ul institutiei, noteaza Rompres, citata de www.SMARTbank.ro.

Conform proiectului de instructiune privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, intermediarii au obligatia mentionarii caracteristicilor enumerate pe formularul de confirmare a executarii ordinelor, eliberat clientilor sau, dupa caz, pe un alt document întocmit în acest scop.

De asemenea, intermediarii au obligatia de a pastra pentru fiecare tranzactie de cumparare urmatoarele date: momentul tranzactiei, numarul de valori mobiliare, pretul de cumparare determinat dupa operatiunea de cumparare, costurile aferente suportate de catre client care nu au fost cuprinse în pret.

Pentru valorile mobiliare detinute de o persoana mai mult de 365 de zile, intermediarii nu mai au obligatia evidentierii datei dobândirii, acestea urmând regimul de impozitare stabilit. Pentru valorile mobiliare evidentiate în conturile clientilor la data de 31 mai 2005, se va considera ca perioada detinerii acestora este mai mare de 365 de zile, situatie în care cota de impozit va fi de unu la suta aplicata asupra castigului.

In cazul titlurilor de participare la fondurile închise de investitii înregistrate la CNVM, impozitul reprezentând plata anticipata în contul impozitului anual datorat se calculeaza, se retine si se vireaza de catre societatea de administrare a investitiilor a fondului.

Intermediarii au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului aplicat asupra câstigului realizat din tranzactiile cu titluri de valoare, altele decât titlurile de participare, pentru fiecare tranzactie de vânzare, acest impozit reprezentând o plata anticipata în contul impozitului anual datorat. Cota de impozit aplicata asupra castigului evidentiat la momentul vânzarii este de unu la suta.

Castigul net se determina la sfârsitul anului fiscal asupra întregului portofoliu detinut de contribuabil în anul respectiv si reprezinta diferenta pozitiva dintre câstigurile si pierderile obtinute pe categorii de venituri impozabile diferentiate în functie de cotele de impozit, înregistrate în cursul anului urmare a transferurilor titlurilor de valoare. Obligatia calcularii câstigului net/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil revine intermediarilor.

In calculul castigului net/pierderilor generate de transferul titlurilor de valoare care se impoziteaza cu cota de unu la suta se vor include toate castigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare înstrainate dupa 1 ianuarie 2007 daca au fost detinute în portofoliu mai mult de 365 de zile, iar pentru calculul castigului net/pierderilor generate de transferul titlurilor de valoare care se impoziteaza cu cota de 16 la suta se vor include toate castigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare înstrainate dupa 1 ianuarie 2007 daca au fost detinute în portofoliu mai putin de 365 de zile.

Intermediarul va elibera contribuabilului la sfârsitul anului, la cererea acestuia, o fisa de portofoliu cu titlu de document justificativ care va evidentia castigul/pierderea realizate de catre client pentru partea de titluri de valoare evidentiate în contul acestuia, precum si cuantumul impozitului calculat si retinut în cursul anului fiscal de catre intermediar, si are totodata obligatia transmiterii informatiilor privind câstigul anual/pierderea anuala, precum si impozitul calculat si retinut ca plata anticipata, în forma scrisa catre Ministerul Finantelor Publice, pâna la data de 28 februarie a anului urmator.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, impozitul datorat la nivelul anului fiscal se stabileste în modul urmator – pentru câstigul net/ pierderea obtinute ca urmare a vanzarii titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile de la data dobândirii se aplica cota de unu la suta, iar pentru castigul net/pierderea obtinute ca urmare a vânzarii titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile se aplica cota de 16 la suta.