Actele necesare pentru evidenta, verificarea, calculul si plata concediilor medicale trebuie depuse de catre angajatori pana la data de 25 ale fiecarei luni, anunta Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Actele vor fi insotite si de Declaratia privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului de Sanatate pentru concedii medicale si indemnizatii, in cuantum de 0,75% din fondul de salarii al angajatorului. (Cl.M.)