Mai putin de o saptamâna ne desparte de o noua sedinta a Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007-2013, care are un buget de 4.436,83 milioane de euro. La prima sedinta au fost aprobate de membrii Comitetului Regulamentul de organizare si functionare a CMPOR, criteriile de selectie a proiectelor finantabile prin Programul Operational Regional pentru: Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale.

Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale (imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta). Totodata, a fost definitivata strategia de asistenta tehnica si alocarile financiare pe cele 8 Regiuni de Dezvoltare. Referitor la acest ultim subiect, in sedinta preconizata in data de 18 septembrie tuturor membrilor Comitetului le va fi prezentata in detaliu formula de calcul care a stat la baza alocarii financiare pentru fiecare regiune in parte. Totodata, se vor lansa spre dezbatere propuneri pentru clarificarea tuturor aspectelor legale referitoare la eligibilitatea parteneriatelor intre organizatii nonguvernamentale si a asociatiilor intercomunitare, asa cum sunt acestea definite prin legislatia in vigoare. Ce aduce nou sedinta din 18 septembrie a Comitetului de Monitorizare? Cel mai important lucru il reprezinta aprobarea criteriilor de selectie a proiectelor finantabile prin Programul Operational Regional pentru: Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli de crestere urbana (Planuri integrate de dezvoltare); Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale (Reabilitarea/modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale si Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua); Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local (Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala; Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea lor pentru noi activitati si Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor); Dezvoltarea durabila si promovarea turismului (Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe; Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice si Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica).

Alocarile financiare orientative pentru fiecare domeniu in parte le prezentam in tabelul alaturat.

Micii intreprinzatori spera la banii europeni

Sedinta din 18 septembrie a Comitetului de Monitorizare este asteptata cu interes de catre micii intreprinzatori, care spera sa obtina finantare pentru proiectele de dezvoltare. Cum mai aminteam, saptamâna viitoare vor fi aprobate criterii de selectie pentru proiectele ce vizeaza domeniul Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor. Pentru astfel de proiecte sunt alocate 285,6 milioane de euro, din care 46,65 milioane de euro sunt alocate regiunii Nord-Est, 37,88 de milioane pentru Sud-Est, 40,67 milioane de euro regiunii Sud, 40,05 milioane merg in Regiunea Sud-Vest, 29,56 de milioane in Vest, 34,56 milioane reprezinta bugetul orientativ pentru regiunea NV, regiunea Centru are alocate 31,16 milioane, in timp ce regiunea Bucuresti – Ilfov primeste 25,33 de milioane de euro. Banii nu vor fi accesati prea usor având in vedere criteriile destul de stricte de evaluare.

Trebuie sa se tina cont in elaborarea proiectelor de atragerea resurselor umane locale (6 puncte), de infiintarea de microintreprinderi in orase mici cu o rata a somajului de peste 5% (6 puncte), de finalizarea proiectului de executie sau de achizitii publice in maximum 3 luni de la depunerea cererii (6 puncte). Totodata, analiza pietei trebuie sa demonstreze existenta unei piete/cereri certe pentru produsele/serviciile oferite de microintreprindere, iar Analiza concurentei identifica toti competitorii, punctele lor tari si slabe, avantajul competitiv al solicitantului (in termeni tehnici, de marketing, operationali, organizationali) (6 puncte). Mult mai important e sa prezinte un buget complet si corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate si cu devizul general si pe obiecte. Va mai conta introducerea unor costuri realiste (corect estimate) si necesare pentru implementarea proiectului. Nu in ultimul rând, prezentarea unor cheltuieli corect incadrate in categoria celor eligibile sau neeligibile (6 pct).

Articol integral in Curierul National