De la 1 ianuarie 2006, nu va mai fi perceputa penalitatea de intarziere de 0,6% pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna, aferenta intarzierii la plata obligatiilor fiscale, dupa ce a fost abrogat art.121 din Codul de Procedura Fiscala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. In schimb de la 1 ianuarie 2006, romanii vor plati majorari de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere la plata darilor fata de buget si va putea fi modificat prin legile bugetare anuale. Acelasi nivel al majorarii de intarziere va fi datorat si de organele fiscale daca nu restituie sau nu ramburseaza sumele cuvenite contribuabililor in termenele prevazute de lege. „Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv“, au declarat reprezentantii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

Practic, notiunea de „dobanda“ datorata pentru neachitarea la scadenta a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat a fost inlocuita cu cea de „majorare de intarziere“, modificarea fiind operata la art. III din Legea nr. 210/2005, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Codului de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 580 din 5 iulie 2005. (C.C.)

Citeste si:  Salariul minim in Romania - reglementarile legale actuale