Inscrierea intreprinderilor nou-infiintate si a microintreprinderilor pentru accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin Ministerul pentru IMM-uri, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL), in cadrul Programului national multianual 2002 – 2009 de sustinere a investitiilor, a inceput marti, 14 august 2007. Ministerul pentru IMM-uri, Comert, Turism si Profesii Liberale sustine IMM-urile cu 40 de milioane lei pentru investitii, modernizare si retehnologizare, potrivit MIMMCTPL. Perioada de inregistrare a formularelor de preselectie este de cinci zile lucratoare, intre orele 9.00 si 15.30. Inscrierea se face on-line. Ajutorul Financiar Nerambursabil nu poate depasi echivalentul in lei a 10.000 euro, pentru intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi sau echivalentul in lei a 50.000 euro, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii. Finantarea nu poate acoperi mai mult de 60 la suta din valoarea proiectului de investitii.

Institutia de credit va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare, reprezentand minim 25% din valoarea proiectului de investitii, credit acordat in conditiile de piata si care nu este garantat de stat.
Contributia proprie a beneficiarului eligibil trebuie sa fie de minimum 15 la suta din valoarea proiectului de investitii, in numerar. Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de marfuri noi. O intreprindere poate accesa o singura data Programul. Dupa finalizarea perioadei de inregistrare in Program, MIMMCTPL va face publica lista cu solicitantii inscrisi pe site-ul institutiei, in termen de trei zile lucratoare.

De asemenea, MIMMCTPL va face publica lista de asteptare a urmatorilor o suta de potentiali beneficiari ai Programului.