Romania s-a angajat sa transpuna si sa implementeze, pana la data aderarii la Uniunea Europeana, prevederile Directivei 48/2003/CE (Impunerea economiilor).
Scopul acestei directive este acela de a se impozita efectiv numai in statul membru de rezidenta al persoanei fizice, care este beneficiarul efectiv al veniturilor din economii obtinute sub forma platilor de dobinzi platite dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Atingerea obiectivului de impunere a acestor categorii de venituri numai in statul de rezidenta al beneficiarului efectiv se va realiza prin schimb automat de informatii desfasurat intre autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, respectiv statele membre din care se obtin veniturile de natura dobanzilor.

Autor: Andreea Toader