Noile reglementari privind raspunderea penala a persoanelor juridice au intrat in vigoare, principalele modificari fiind legate de sanctiuni (de la amenda pana la dizolvarea sau suspendarea activitatii), termenul de prescriptie si obligarea afisarii sau difuzarii hotararii de condamnare.
Astfel, incepand de joi, persoanele juridice, cu exceptia statului, a autoritatilor publice si a institutiilor publice care nu desfasoara o activitate si nu pot face obiectul domeniului privat, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice.
Dar nu numai societatea raspunde penal, ci si persoana fizica, daca aceasta a contribuit, in orice mod, la savarsirea aceleiasi infractiuni.
Astfel, persoana juridica va putea fi sanctionata cu amenda penala (intre 2.500 si 2 milioane RON) si, complementar, cu interzicerea accesului la achizitii publice pe o durata de pana la trei ani, inchiderea unor puncte de lucru, dizolvarea sau suspendarea activitatii persoanei juridice, interzicerea sau suspendarea uneia dintre activitatile prevazute in obiectul de activitate si obligarea afisarii sau difuzarii hotararii de condamnare.
In ceea ce priveste aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanelor juridice, acestea se dispun cand instanta constata ca, fata de natura si gravitatea infractiunii, precum si fata de imprejurarile in care a fost savarsita, aceste pedepse sunt necesare.
Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa, putand fi, uneori, cumulate.

Societatile pot fi amendate, suspendate, dizolvate si lichidate

Pedeapsa amenzii pentru persoana juridica nu poate fi mai mica de 5.000 RON si nici mai mare de 600.000 RON atunci cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica o pedeapsa cu inchisoarea de cel mult zece ani.

In cazul in care legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa detentiei pe viata sau mai mare de zece ani, amenda data firmei nu poate fi mai mica de 10.000 RON si nici mai mare de 900.000 RON.
Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica atunci cand societatea a fost constituita in scopul savarsirii de infractiuni sau cand obiectul de activitate a fost deturnat in acest scop. De asemenea, daca reprezentantul societatii refuza, intentionat, sa plateasca amenda stabilita in instanta, aceasta poate dispune dizolvarea persoanei juridice.
Pedeapsa complementara dizolvarii firmei are ca afect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, o copie dupa dispozitivul hotararii definitive de condamnare fiind inaintata instantei care va desemna lichidatorul.

Interdictia de a participa la achizitii publice

In ceea ce priveste suspendarea activitatii, aceasta poate fi aplicata in totalitate sau numai asupra domeniului in care s-a desfasurat infractiunea.
In caz de neexecutare, cu rea-vointa, a inchiderii unor puncte de lucru ale societatii, instanta dispune suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pana la punerea in executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de trei luni. In cazul neindeplinirii pedepsei complementare, instanta poate dispune dizolvarea.
Exceptie de la suspendarea activitatii sau de la dizolvarea persoanei juridice fac partidele politice, sindicatele, patronatele, organizatiile religioase sau ale minoritatilor.
Interdictia de a participa la procedurile de achizitii publice consta in interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor prevazute de lege.

Decizia de condamnare, publicata in presa pe cheltuiala firmei vinovate

Un alt aspect este legat de obligatia de a face publica decizia de condamnare emisa de instata pe cheltuiala societatii. Astfel, “prin afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea victimei decat in cazul in care aceasta isi da acordul”.
Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta. Daca difuzarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala, instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de zece, in cazul difuzarii prin alte mijloace audiovizuale, durata neputand depasi 3 luni.

Circumstantele atenuante si agravante

Amenzile pot fi diminuate, daca instanta stabileste ca au existat circumstante atenuante. Astfel, amenda pentru persoana juridica poate fi redusa cu maximum o patrime, in cazul in care suma minima este de 10.000 lei sau mai mare, si de maximum o treime daca amenda este de 5.000 lei sau mai mare.
In cazul in care exista circumstante agravante, persoanei fizice care a savarsit fapta i se aplica maximul pedepsei speciale.
Daca acesta este neindestulator, in cazul pedepsei cu inchisoarea instanta poate adauga un spor de pana la cinci ani, dar care nu poate depasi o treime din maximul de detentie aplicata initial, in cazul amenzii putandu-se aplica un spor de cel mult o treime din maximul special.

Daca instanta stabileste ca persoana juridica a savarsit infractiunea cu circumstante agravante, societatii i se aplica amenda maxima, 900.000 lei, la care se poate adauga o patrime din aceasta, in cazul in care judecatorii considera ca nu este o pedeapsa suficienta in imprejurarile date.

Termenele de prescriptie

Noul Cod Penal stabileste ca termenele de prescriptie a raspunderii penale pentru persoana juridica pot fi de zece ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita de persoana fizica pedeapsa detentiunii pe viata sau mai mare de zece ani, respectiv 5 ani in cazul in care persoana fizica a fost condamnata, pentru infractiunea savarsita, la cel mult 10 ani sau plata amenzii. Totodata, s-a stabilit ca termenul de prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice sa fie de cinci ani, in timp ce executarea pedepselor complementare, aplicate firmelor ce nu pot fi dizolvate sau a caror activitate nu poate fi suspendata, se prescrie intr-un termen de trei ani, care decurge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.

Imprumuturile din banii firmei – detentie de la 1 la 3 ani

Se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii care se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la societatea controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii.

Nerespectarea hotararilor judecatoresti

Impotrivirea la executarea unei hotarari judecatoresti, prin amenintare fata de organul de executare, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca fapta a fost savarsita prin acte de violenta, pedeapsa este de la 1 la 5 ani.
Nerespectarea hotararilor judecatoresti, prin sustragerea de la executarea masurilor de siguranta sau neexecutarea cu rea-credinta a pedepselor complementare aplicate firmelor, se pedepseste cu inchisoarea de la o luna la 3 luni, respectiv de la trei luni la un an sau cu amenda.

Conflictul de interese

Fapta functionarului public care, in exercitiul atributiilor de serviciu, indeplineste un act ori participa la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, sotul sau, o ruda sau un afin pana la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii cinci ani sau din partea careia a beneficiat sau beneficiaza de servicii sau foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea dreptului de a ocupa o functie publica pe durata maxima. Exceptie fac persoanele fizice care emit, aproba sau adopta acte normative.

Diferente intre pedepsele pentru lovire

Pentru lovirea sefului de catre angajat, noul Cod Penal prevede o pedeapsa cu inchisoarea de la trei luni la un an, in timp ce, daca angajatul este lovit de sef, acesta din urma poate fi inchis de la o luna la un an.

Daca vatamarea se petrece pe timp de razboi, in cazul in care este lovit seful de angajat, acestuia din urma i se poate spori pedeapsa cu doi ani. Nu acelasi lucru se petrece daca angajatul este lovit de sef pe timp de razboi, “daca fapta a fost determinata de o necesitate militara”.

Autor: Afrodita Cicovschi