Valoarea nominala a unei valori mobiliare. In cazul unei actiuni comune, este valoarea atribuita acesteia prin statut de catre compania emitenta. Candva, ea reflecta valoarea investitiei initiale din spatele fiecarei actiuni, dar in prezent are o semnificatie redusa, cu exceptia celei contabile. Multe corporatii nu atribuie o valoare nominala noilor emisiuni de actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni nu are nici o legatura cu valoarea de piata a acesteia care este determinata de factori cum ar fi valoarea activului net, randamentul dividendului si asteptarile investitorilor cu privire la castigurile viitoare. In cazul actiunilor preferentiale si al obligatiunilor, valoarea nominala are o importanta mai mare deoarece ea reprezinta valoarea in functie de care se calculeaza dividendul, respectiv dobanda si principalul. Dividendul actiunilor preferentiale si dobanda obligatiunilor sunt exprimate, de regula, procentual din valoarea nominala.