Riscul ca variatiile prezente sau viitoare ale pretului sa produca pierderi participantilor la tranzactiile cu marfuri sau valori mobiliare. Principalul avantaj este ca pretul poate fi usor identificat deoarece el exista in mod direct pe piata. Pe orice piata, participantii care detin pozitii long pierd atunci cand pretul scade, iar cei cu pozitii short pierd atunci cand pretul creste. Pe piata de capital, pretul are urmatoarele forme de exprimare: pretul de deschidere, pretul de inchidere, pretul maxim, minim, mediu etc.