Acest risc este specific instrumentelor financare cu venit fix, al caror pret de piata este influentat de variatia ratei curente a dobanzii, dar se repartizeaza pe intreaga perioada de detinere. Astfel, o variatie a ratei curente a dobanzii determina o variatie diferita a pretului acestor instrumente financiare datorita faptului ca orizontul de timp este diferit.