Ponderea pe care o au actiunile preferentiale, la valoarea nominala, din capitalizarea totala a unei firme. Se calculeaza ca fiind raportul dintre valoarea nominala a actiunilor preferentiale aflate in circulatie, pe de o parte, si capitalul actionarilor, plus datoria pe termen lung a companiei, pe de alta parte.