Raport intocmit de catre membrii consiliului de administratie pentru a fi prezentat actionarilor. Acesta cuprinde: descrierea activitatilor companiei si a filialelor sale in perioada respectiva, propuneri privind dividendul, profitul reinvestit si repartizarea rezervelor, schimbari in active, situatia capitalului de imprumut si a investitiilor in alte companii, sumele datorate, politica de resurse umane etc.