Detinerea unui instrument financiar transferabil. Investitorul are dreptul sa transfere dreptul de proprietate asupra instrumentului financiar transferabil prin vanzare sau donatie, sa incaseze orice venit care este platit de acel instrument financiar si sa inregistreze un profit sau o pierdere in cazul in care valoarea instrumentului financiar se modifica.