Totalitatea investitiilor de diverse tipuri detinute de catre un investitor individual sau institutional. Un portofoliu poate cuprinde actiuni, obligatiuni, contracte futures, investitii in sectorul imobiliar, instrumente echivalente cu numerarul sau alte active financiare. Scopul unui portofoliu este de a reduce riscul prin diversificare. Cu cat sunt mai diversificate investitiile din cadrul unui portofoliu, cu atat este mai probabil ca investitorul sa obtina aceeasi rentabilitate ca cea a pietei instrumentelor financiare transferabile.