Piata pentru distribuirea si tranzactionarea instrumentelor financiare de credit transferabile cu scadenta mai mare de un an (piata obligatiunilor), a actiunilor (piata actiunilor) precum si a instrumentelor financiare derivate (piata contractelor futures si piata optiunilor). In cazul actiunilor si al instrumentelor financiare de credit cu scadenta mai mare de un an, exista o piata primara pentru distribuirea (vanzarea) emisiunilor noi si o piata secundara pentru tranzactionarea instrumentelor financiare transferabile emise anterior.