Orice persoana fizica aflata intr-o pozitie prin care poate influenta luarea deciziilor intr-o corporatie. Persoane afiliate pot fi: functionari superiori, directori, actionari principali (actionari care detin 10% sau mai mult din actiunile cu drept de vot ale companiei) si rudele apropiate ale acestora. Adesea, aceste persoane sunt denumite “persoane de control”.