Forma materializata in care sunt emise instrumentele financiare transferabile ce nu au numele proprietarului imprimat pe certificat. Posesorul instrumentului financiar este considerat proprietarul lui si se bucura de toate drepturile conferite de acesta.