(1) Valoarea nominala a unui instrument financiar, exprimata intr-o anumita moneda. In Statele Unite, pentru obligatiuni, aceasta este de obicei 1.000$ (5.000$ pentru obligatiunile municipale) sau multipli. (2) Valorile nominale permise pentru o emisiune de instrumente financiare.