Expresie latinizata ce se aplica unei actiuni al carei cumparator va avea dreptul sa primeasca dividendul declarat. In Statele Unite, actiunile se tranzactioneaza “cum dividend” pana in a cincea zi inainte de data inregistrarii dreptului de proprietate asupra actiunilor in registrul actionarilor companiei emitente. Data inregistrarii se mai numeste data de referinta pentru adunarea generala a actionarilor.