De la 1 ianuarie, persoanele fizice care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare vor completa si o declaratie privind impozitul aferent castigurilor din aceste operatiuni, reiese dintr-un proiect de ordin al ministrului Finantelor, publicat pe site-ul institutiei. Impunerea nu include si participarile la fondurile deschise de investitii si partile sociale. In acelasi timp, ordinul stipuleaza ca persoanele fizice care obtin venituri din agricultura si nerezidentii vor fi supusi impozitarii. “Persoanele fizice care vor ceda bunuri pentru folosinta, cele care vor obtine venituri din activitati agricole sau din activitati independente, precum si persoanele straine care obtin venituri sub forma de salarii in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania vor completa adeverinte de venit”, se arata in proiectul de ordin ministerial. Proiectul modifica ordinul ministrului Finantelor Publice 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice.

Declaratie anuala

In cazul persoanelor care obtin venituri din tranzactii cu titluri de valoare, declaratiile de venit vor fi depuse cu frecventa anuala. Castigul total rezultat din transferul titlurilor de valoare se calculeaza prin insumarea castigului rezultat, conform legii, pentru fiecare tranzactie cu astfel de titluri. La rubrica impozit datorat se inscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului total rezultat din transferul titlurilor de valoare, dobandite si instrainate intr-o perioada mai mica de 365 de zile, la nivelul unui an fiscal. Pierderea din transferul titlurilor de valoare nu se reporteaza. Declaratia rectificativa poate fi depusa pana in momentul initierii de catre organul fiscal a unei actiuni de control fiscal privind perioada la care se refera.

Impozit diferentiat

Codul Fiscal, care va intra in vigoare anul viitor, stabileste taxarea in continuare cu cote diferentiate, de 1% si 16%, a castigurilor obtinute din tranzactiile pe piata de capital, in functie de perioada de detinere a actiunilor. Astfel, cota de 1% va fi aplicata pentru detinerile mai vechi de un an, urmand ca investitorii care pastreaza actiunile in portofoliu mai putin de un an sa plateasca impozit de 16%, aplicat la castigurile obtinute. In prezent, contribuabilii completeaza noua tipuri de formulare, respectiv declaratia privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor, declaratia privind veniturile estimate din activitati independente, declaratia privind veniturile estimate din activitati agricole, declaratia privind veniturile estimate pentru asociatiile fara personalitate juridica, constituite intre persoane fizice, declaratia informativa privind inceperea sau incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate.

Nerezidentii, obligati sa declare veniturile

Proiectul de ordin modifica si completeaza declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania. Venitul brut reprezinta suma veniturilor in bani si/sau in natura realizate de contribuabil in luna de raportare, iar contributiile sociale includ contributia pentru asigurari sociale – contributia individuala de asigurari sociale, contributia pentru asigurarile de somaj -, suma reprezentand contributia pentru protectia sociala a somerilor si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate. Venitul net se calculeaza ca diferenta intre venitul brut si suma totala a contributiilor sociale datorate. Deducerile personale cuvenite contribuabilului in luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atesta dreptul de deducere, se completeaza numai de catre persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.
Cotizatia sindicala platita reprezinta suma platita in luna de raportare, iar la rubrica contributii la schemele facultative de pensii ocupationale se inscrie suma contributiilor de acest gen, astfel incat la nivelul anului sa nu depaseasca echivalentul in lei a 200 de euro.

Autor: Serban Buscu