Venituri în scǎdere şi taxe în creştere: Criza “a pus în lucru” toate strategiile contabile şi fiscale

Bucureşti, 01 iunie 2010- În anul 2009, peste 80% dintre companiile care au înregistrat profit au constituit în bilanţul contabil provizioane semnificative pentru facturile neîncasate, care au crescut exploziv în ultimul an, aratǎ analizele efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pieţei de contabilitate, consultanţǎ fiscalǎ şi audit. “Anul trecut, criza a adus modificǎri majore nu numai în ceea ce priveşte legislaţia şi fiscalitatea, ci şi referitor la modul de a acţiona al majoritǎţii managerilor şi acţionarilor, care au devenit extrem de atenţi şi implicaţi atât în controlul costurilor, cât şi în privinţa utilizǎrii tuturor metodelor şi instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare şi a taxelor. De exemplu, pentru firmele care au înregistrat profit în 2009- provizioanele pentru clienţii neîncasaţi au devenit instrumentele <<vedetǎ>>”, a arǎtat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit.

Începând cu data de 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor constituite în limita unui procent de 30% din valoarea facturilor neîncasate, dacǎ pentru creanţele respective sunt îndeplinite câteva condiţii: sunt înregistrate dupǎ data de 1 ianuarie 2004, nu au fost încasate într-un termen de peste 270 de zile de la data scadenţei, au fost incluse în veniturile impozabile etc. Pentru creanţele înregistrate dupǎ data de 1 ianuarie 2007, se pot constitui provizioane în limita unui procent de 100% din valoarea facturilor neîncasate, în condiţiile în care creanţa este deţinutǎ la o persoanǎ juridicǎ asupra careia s-a iniţiat procedura de deschidere a falimentului pe baza unei hotǎrâri judecǎtoreşti, valoarea creanţei a fost inclusǎ în veniturile impozabile etc.

În cazul încasǎrii creanţei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeazǎ prin trecerea pe venituri- proporţional cu valoarea încasatǎ.

„În anii de creştere economicǎ, managementul era axat prioritar pe creşterea cotei de piaţǎ şi/ sau a veniturilor, dupǎ cum era de altfel şi firesc. Anul trecut, reducerea costurilor a trecut pe primul loc, în unele cazuri- din pǎcate- cu mult în detrimentul eforturilor de a stimula cât mai mult şi veniturile. În plus, începând cu primǎvara anului trecut, managerii şi acţionarii au devenit extrem de receptivi la propunerile consultanţilor fiscali de a utiliza o serie de instrumente la îndemânǎ, menite sǎ le îmbunǎtǎţeascǎ situaţia economicǎ: provizioanele pentru clienţii neîncasaţi au fost, de exemplu, mulţi ani un instrument destul de neglijat de cǎtre multe firme, deşi creanţe existau- e drept, cu mult mai puţine- şi înainte de crizǎ, iar provizioanele respective scad baza de impunere. În 2009 însǎ, pentru clienţii care au înregistrat profit, provizioanele pentru clienţii neîncasati au fost <<la modǎ>>”, a precizat Mirela Şerban.

Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neîncasate constituite la finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului trimestru al acestui an, ca urmare a achitǎrii creanţelor respective. Termenul mediu de platǎ a facturilor a crescut semnificativ anul trecut, iar în acest an continuǎ sǎ aibǎ aceeaşi evoluţie. „În special producǎtorii întâmpinǎ greutǎţi foarte mari, termenele ajungând extrem de des sǎ depǎşeascǎ chiar şi 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al mǎrfurilor pânǎ

la cumpǎrǎtorul final şi al banilor- înapoi pe lanţ. Provizioanele pentru facturile neîncasate pot fi constituite doar dupǎ ce trec 270 de zile de la scadenţǎ, aşa încât adesea impozitul pe profitul aferent a fost deja plǎtit şi a afectat cash-flow-ul firmei debitoare. Reducerea termenului de neplatǎ pentru care se pot constitui aceste provizioane şi creşterea procentului din creanţa pentru care se pot constitui provizioane ar fi mǎsuri extrem de utile companiilor în perioada actualǎ, având în vedere circuitul extrem de dificil al banilor. În plus, în cazul în care creanţele se încaseazǎ, sumele trec de la provizioane la venit, pot fi incluse în baza de impunere, iar impozitul s-ar putea plǎti pe venituri realizate efectiv şi nu doar <<pe hârtie>> “, a arǎtat Mirela Şerban.

 

***

Despre R&M Audit

Înfiinţată în anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider în soluţii fiscale şi contabile inteligente, care au la bază competenţa în domeniul financiar, completată de o viziune avangardistă asupra mediului de business.

R&M Audit oferǎ servicii de audit, consultanţă fiscalǎ şi financiarǎ, contabilitate, salarizare, controlling şi arhivare.

Cu un portofoliu de peste 200 de clienţi, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, R&M Audit a avut prilejul de a cunoaşte particularităţile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: agricultură, asigurări, brokeraj, comerţ, construcţii, farmaceutic, fonduri structurale, import-export, IT, media, producţie, publicitate, turism etc.

R&M Audit este certificată de Camera Auditorilor Financiari din România, Camera Consultanţilor Fiscali, precum şi de către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).  În anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 în topul CECCAR  după cifra de afaceri.