Guvernul va putea modifica, cel mult o data la doi ani, valoarea minima a capitalului social stabilita in cazul unei societati pe actiuni, tinand cont de rata inflatiei, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.
Prevederea este cuprinsa in cea mai recenta varianta a proiectului de lege privind societatile comerciale, document care urmeaza sa intre in dezbaterea Guvernului in perioada imediat urmatoare.
Conform proiectului, capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei (25.000 de euro la cursul 1 euro – 3,6 lei), fata de 92.500 lei cat prevedea ultima varianta.
“Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa nominala este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului”, se precizeaza in proiect.
In cazul in care aceasta prevedere nu este respectata, orice persoana interesata se va putea adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. O societate pe actiuni va avea cel putin doi actionari. In cazul in care societatea are mai putin de doi actionari pe o perioada mai lunga de noua luni, orice persoana interesata va putea solicita instantei dizolvarea societatii.
In ceea ce priveste capitalul social al unei societati cu raspundere limitata, acesta nu va putea fi mai mic de 200 lei si va fi divizat in parti sociale egale, care de asemenea nu pot fi mai mici de 10 lei.
Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel, si sunt platite in termenul stabilit de catre Adunarea Generala a Asociatilor sau prin legile speciale, dar nu mai tarziu de opt luni – fata de sase luni in vechiul proiect – de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale. Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de trei ani de la data distribuirii.

Citeste si:  MMSSF a prezentat proiectul de modificare a Codului Muncii

Asociatul unic poate fi si salariat

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii sau angajatilor unei societati asociate, operatiunea va putea fi derulata si fara acordul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conditia fiind ca actiunile sa fie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.
Proiectul elimina prevederea care stabilea ca o societate pe actiuni nu poate avea mai mult de 11 administratori si introduce un nou principiu conform caruia asociatul unic al unei societati cu raspundere limitata poate fi si salariat al societatii respective.
In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii sau primii administratori ai societatii ori un imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societatii in Registrul Comertului in a carui raza teritoriala isi are sediul, fiind obligati sa raspunda solidar pentru orice prejudiciu pe care il cauzeaza prin neindeplinirea acestei obligatii.
Nu pot fi fondatori persoanele condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita. (Mediafax)

Citeste si:  Scumpirea petrolului ataca Romania