Firmele care intentioneaza sa devina agenti de marketing pentru fonduri de pensii administrate privat trebuie sa detina un capital social de minim 25.000 de lei si sa desfasoare exclusiv activitatea de marketing al fondului. Persoanele juridice sunt obligate sa includa in denumirea firmei sintagma “agent de marketing pentru fonduri pensii administrate privat” pentru a fi autorizate ca agenti de marketing pentru acest tip de fonduri de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP), se arata intr-un comunicat al autoritatii de reglementare.

Prevederea este inclusa intr-un proiect de norma privind marketingul fondului de pensii administrate privat, lansat de CSSPP spre dezbatere publica. Actul normativ reglementeaza activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat si procedura de autorizare sau de avizare a agentilor.

Marketingul fondului de pensii administrat privat consta in activitatea condusa de catre administrator in vederea atragerii de participanti la un astfel de fond si se va desfasura numai prin intermediul unui agent specializat, autorizat sau avizat de catre CSSPP.

Pot deveni agenti societatile comerciale constituite si autorizate de Comisie avand ca obiect de activitate exclusiv marketingul fondului de pensii administrat privat, companiile autorizate conform legilor speciale de Banca Nationala a Romaniei, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si care sunt avizate de CSSPP.

De asemenea, pot desfasura acest tip de activitate agentii de asigurare subordonati si brokerii de asigurare.

Pentru a fi autorizati ca agenti de marketing, persoanele fizice trebuie sa aiba certificat de absolvire a cursului de agent de marketing pentru fondurile de pensii administrate privat si contract valabil incheiat cu un administrator sau o persoana juridica specializata. De asemenea, acestia trebuie sa faca dovada platii taxei de avizare prevazuta pentru agentii de marketing persoane fizice si sa nu aiba interdictia de a exercita profesii in domeniul economic, al pietei de capital, al asigurarilor, bancar sau juridic.

Categoriile de persoane fizice care pot desfasura aceasta activitate includ agentii de asigurare, asistentii in brokeraj si subagentii. Acestia pot opera marketingul fondului de pensii administrate privat pentru un singur administrator de fond sau pentru un singur agent de marketing persoana juridica.

Pregatirea agentilor va fi efectuata de catre administratorii fondurilor de pensii administrate privat de catre persoane juridice specializate, iar cursurile si examenele vor fi organizate pe baza unei tematici avizate de Comisie.

Comisia va putea retrage autorizatia sau avizul unui agent daca va constata neindeplinirea sau incalcarea conditiilor impuse de proiectul actului normativ.