Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe veniturile din salarii obtinute in anul 2005, pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit.

Intrucat impozitul pe salarii este un impozit final, contribuabilii – persoane fizice nu mai declara veniturile din salarii sau asimilate salariilor obtinute in anul 2005, indiferent de perioada desfasurarii activitatii si de numarul angajatorilor la care au lucrat.

Astfel, dupa data de 28 februarie 2006, data limita de depunere a fiselor fiscale de catre platitorii de venituri din salarii la organul fiscal, contribuabilii care doresc sa sponsorizeze o entitate nonprofit, pot solicita acestora un exemplar al fisei fiscale pe anul 2005.

Pentru sponsorizarea unei entitati nonprofit, contribuabilii vor depune o copie a fisei fiscale, impreuna cu formularul 230 – Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual, al carui model si continut a fost aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2017/2006.

Cererea va fi depusa la organul fiscal de domiciliu, pana la data limita de depunere a declaratiilor de venit, respectiv pana la data de 15 mai 2006.

Contribuabilii care obtin alte venituri decat cele din salarii, pentru care exista obligatia declararii in anul 2006, care doresc in acelasi timp sa sponsorizeze o entitate nonprofit, vor completa formularul 200 – Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul 2005, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv capitolul III. Destinatia sumei reprezentand 2% din impozitul pe venitul anual datorat.

Procurarea formularelor mai sus mentionate se face fie prin accesarea adresei de Internet www.mfinante.ro, portal ANAF, domeniul Asistenta contribuabili, subdomeniul Formulare fie solicitandu-le de la unitatea fiscala.

Formularele pot fi depuse personal la organul fiscal de domiciliu sau prin posta, prin scrisoare recomandata, recipisa obtinuta de la oficiul postal reprezentand dovada depunerii declaratiei/cererii in termenul legal prevazut.