Ca urmare a modificarii legislatiei bancare privind garantiile emise de Fondurile de Garantare a Creditelor (FGC), bancile romanesti vor putea acorda firmelor finantari cu costuri mai mici, se arata intr-un studiu prezentat de prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu. Asadar, cel putin teoretic, intreprinzatorii ar putea avea acces la finantari mai ieftine decat in prezent. Bancile au costuri mari la acordarea finantarilor si din cauza provizioanelor constituite obligatoriu la BNR, in vederea garantarii finantarilor, provizioane a caror nivel va scadea, odata cu implementarea noilor norme. De asemenea, in urma aplicarii de anul viitor a normelor bancare BASEL II, firmele romanesti vor obtine mai facil garantii de la FGC-uri, intrucat acestea vor fi acceptate mai usor de catre banci.

Cele trei fonduri de garantare a creditelor sunt Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR) si Fondul Roman de Garantare a Creditelor (FRGC).

Conform statisticilor BNR, FNGCIM avea la sfarsitul anului trecut fonduri proprii de 119,9 milioane RON, a acordat garantii in valoare de 128,5 milioane RON, rezultand astfel un efect de levier (garantii acordate raportate la fonduri proprii) de 1,29.

FGCR avea fonduri proprii de 54,6 milioane, garantii acordate de 141,2 milioane, efectul de levier fiind de 2,58.

FRGC avea fonduri proprii de 13,3 milioane, garantii de 21,3 milioane si un efect de levier de 1,60.

“Reducerea costului finantarii acordate de institutiile de credit in baza garantiilor emise de FGC, se datoreaza urmatorilor factori, se arata in raportul oficialului BNR:
− Reducerea volumului provizioanelor constituite de acestea ca urmare a:
• aplicarii principiului substituirii performantei beneficiarului de credit (de regula mai slaba decat cea a garantului) cu cea a garantului;
• aplicarii regimului de reglementare si supraveghere prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, care contribuie la mentinerea bonitatii FGC in limite normale
− Reducerii cerintelor de capital la banci ca urmare a recunoasterii calitatii de diminuator de risc de credit a garantiilor emise de FGC (Fondurile de Garantare a Creditelor).

Modificarea reglementarilor privind fondurile de garantare a creditelor raportat la sectorul financiar romanesc

Crearea cadrului legislativ specific (Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar fiscale, aprobata si completata prin Legea nr. 266/2006 si reglementarile secundare emise/de emis de banca centrala in aplicarea acesteia) este o premisa pentru trecerea activitatii FGC pe un palier calitativ superior si, implicit, pentru valorificarea potentialului de crestere a rolului acestui segment al sistemului financiar (recuperarea decalajului fata de piata UE)

Statisticile provizorii ale BNR indica faptul ca doua dintre cele trei FGC existente pe piata s-ar califica pentru inscrierea in Registrul special care presupune instituirea regimului de supraveghere pe baza unor cerinte privind:
− nivelul minim al fondurilor proprii
− corelarea nivelului expunerilor mari si al expunerii agregate cu volumul fondurilor
proprii
− organizarea controlului intern si a auditului intern

Aplicarea de catre FGC a prevederilor cadrului de reglementare emis de BNR privind constituirea provizioanelor specifice – premisa pentru cresterea volumului de activitate, avand in vedere:
− cresterea bonitatii FGC cu efecte favorabile asupra posibilitatii lor de finantare
− cresterea gradului de utilizare de catre institutiile de credit a garantiilor
emise de FGC din sursele proprii
− atingerea obiectivelor statutare ale FGC la un nivel imbunatatit,
inclusiv prin implicarea directa in monitorizarea debitorului garantat

Tratamentul prudential al garantiilor FGC emise in contextul mecanismului de garantare

Institutia de credit:
− preia riscul de neonorare de catre FGC a scrisorii de garantie
− acopera acest risc prin constituirea de provizioane specifice

Acest tratament prudential este instituit in baza Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara si a Normelor BNR nr. 11/2006 referitoare la constituirea de provizioane

Fondul de garantare a creditelor:
− preia riscul de neplata de catre beneficiarul creditului a obligatiilor contractuale convenite cu institutia de credit
− acopera acest risc prin constituirea de provizioane specifice

Acest tratament prudential urmeaza sa fie instituit in baza Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 referitoare la institutiile financiare nebancare si a normelor BNR date in aplicarea acesteia.

Conditii de eligibilitate a garantiilor emise de FGC pentru diminuarea de catre institutiile de credit a expunerii fata de beneficiarul creditului – conform actualului cadru de reglementare, garantiile trebuie sa fie:
− exprese
− irevocabile
− neconditionate

Tipuri de garantii emise de FGC:
− Garantii acordate prin intermedierea resurselor alocate de catre autoritatile
centrale de stat si pentru care acestea isi asuma riscul de nerambursare,
in conditiile in care:
• fondurile alocate sunt efectiv transferate de catre autoritatile centrale de stat la FGC
• FGC trebuie sa dispuna de o gestiune care sa evidentieze distinct respectivele fonduri
• fondurile sunt utilizate exclusiv pentru emiterea garantiilor
− Garantii emise de FGC din surse proprii

Regimul actual al garantiilor FGC din perspectiva cadrului de reglementare al BNR privind provizioanele

Principiul general pentru determinarea de catre institutiile de credit a provizioanelor specifice de risc: garantiile emise de FGC se deduc din expunerea institutiei de credit fata de beneficiarul creditului
• Coeficientii de diminuare a riscului de credit, practicati in prezent, fata de beneficiarul creditului asumat de institutia de credit:
− maxim 1 la garantiile acordate prin intermedierea resurselor alocate de autoritatile centrale de stat
− maxim 0,5 la garantiile emise de FGC din surse proprii

Regimul viitor al garantiilor FGC din perspectiva modificarii cadrului de reglementare privind provizioanele

Obiectivele vizeaza:
− Fondurile de garantare a creditelor: modificarea reglementarilor BNR in vederea extinderii aplicarii actualei metodologii de calcul a provizioanelor de catre banci si pentru institutiile financiare nebancare (inclusiv FGC)
− Institutiile de credit: modificarea reglementarilor BNR in vederea schimbarii
metodologiei de determinare a provizioanelor pentru expunerile garantate cu garantii personale

Se va avea in vedere asigurarea, in masura posibilului, a convergentei intre:
− metodologia de determinare a cerintelor de capital pentru expunerile fata de garanti stabilite in conditiile Noului Acord de Capital (Basel II) si ale directivelor europene si
− metodologia de determinare a provizioanelor specifice pentru acelasi tip de expuneri

Modalitatea de instituire a noului regim pentru garantiile emise de FGC consta in:
− inlocuirea principiului deducerii garantiilor emise de FGC din expunerea institutiei de credit fata de beneficiarul creditului cu principiul substituirii performantei financiare a beneficiarului creditului cu cea a garantului, la determinarea de catre institutiile
de credit a provizioanelor specifice de risc

Rezultatele instituirii noului regim:
− Pentru garantiile acordate prin intermedierea de catre FGC a resurselor alocate de catre autoritatile centrale, performanta financiara a beneficiarului creditului va fi inlocuita cu performanta financiara a statului, careia i se asociaza un grad de risc de credit 0% pentru garantiile emise in lei
− Pentru garantiile acordate de FGC din surse proprii, performanta financiara
a beneficiarului creditului va fi inlocuita cu performanta financiara a FGC,
careia i se asociaza un grad de risc de credit stabilit in functie de rating-ul
atribuit de o agentie independenta de rating (ECAI) sau in conformitate
cu modelul intern utilizat de institutia de credit

Regimul garantiilor FGC din perspectiva determinarii cerintelor de capital

Basel I – nu recunoaste garantiile emise de FGC ca diminuatoare de risc de credit in scopul determinarii cerintelor de capital
• Basel II nu trateaza in mod diferit garantiile oferite de beneficiarii de credite, in functie de categoria din care acestia fac parte (institutii de credit si financiare, corporatii, IMM-uri, retail, administratii locale etc.)
• Basel II – recunoaste garantiile emise de FGC ca diminuatoare de risc de credit in scopul determinarii cerintelor de capital, conditionat de indeplinirea urmatoarelor criterii:
− calitatea emitentului garantiei
− clauzele contractului de garantare

Basel II
− calitatea emitentului garantiei
• FGC are o bonitate (rating extern atribuit de un ECAI sau rating intern atribuit de finantator) peste un nivel minim prevazut de BNR prin reglementari
− contractul de garantare
• nu trebuie sa contina nici o clauza care sa prevada posibilitatea garantului de a anula garantia, de a reduce valoarea sau de a creste costul acesteia ori de a intarzia plata in caz de solicitare a executarii
• efectuarea platii de catre garant nu trebuie sa fie conditionata de indreptarea finantatorului in prealabil impotriva debitorului
• garantia trebuie sa acopere toate tipurile de plati pe care debitorul trebuie sa le faca in legatura cu creanta bancii asupra acestuia