Societatile comerciale pe actiuni au doua surse externe de finantare: bancile comerciale si piata de capital. Participarea pe piata de capital are ca prima etapa transformarea societatii comerciale pe actiuni din “societate inchisa”, in “societate detinuta public”, prin realizarea unei oferte publice primare initiale autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare… in conformitate cu prevederile OUG nr.28/2002 aprobata prin Legea nr.525/2002 coroborate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.5/2003.

Asigurarea atragerii continue de resurse banesti de pe piata de capital
Obiectivul cel mai important al unei oferte publice facuta de o societate comerciala este atragerea de resurse banesti de pe piata de capital, prin emisiuni de valori mobiliare noi (actiuni, obligatiuni, etc.). Pentru a beneficia in totalitate de avantajele participarii sale pe piata de capital, societatea comerciala detinutã public va mentiona in Prospectul de oferta publica ca in urma incheierii cu succes a ofertei publice de vanzare de valori mobiliare, societatea va face demersuri in vederea admiterii la Cota Bursei de Valori Bucuresti sau admiterea la tranzactionari. Admiterea la Cota BVB faciliteaza orice operatiune ulterioara de atragere de capital de pe piata de capital, emitentul gasind astfel resursele necesare dezvoltarii in continuare a activitatii sale. Emitentii admisi la Cota Bursei de Valori Bucuresti trebuie sa indeplineasca cerintele minime prevazute de regulamentele si procedurile acesteia (transparenta prin furnizarea continua de informatii, cerinte financiare, etc.). Din punct de vedere al indeplinirii acestor cerinte minime, investitorii realizeaza care sunt diferentele dintre societatile comerciale emitente cotate si cele admise la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti.
Ei vor fi tentati sa cumpere mai degraba actiuni ale emitentilor cotati, sau care urmeaza a se cota, decat ale celor necotati. Aceasta tendinta va facilita societatilor detinute public admise la Cota Bursei de Valori Bucuresti incheierea cu succes a unei viitoare emisiuni de valori mobiliare si atragerea de resurse banesti importante de pe piata de capital.

Publicitatea gratuita
Un alt avantaj pentru companiile listate este publicitatea gratuita. Sumarul tranzactiilor din fiecare sedinta de tranzactionare, in care apar si denumirile societatilor comerciale care au valori mobiliare admise la Cota Bursei de Valori Bucuresti, este transmis agentiilor de presa interne si internationale, principalelor ziare si posturi de radio si televiziune din tara. Toate societatile comerciale care au valori mobiliare admise la Cota Bursei de Valori Bucuresti beneficiaza de publicitate gratuita in tara si strainatate, prin urmatoarele modalitati: aparitia denumirii fiecarei societati comerciale in paginile principalelor ziare si la posturile de televiziune din tara, dupa fiecare sedinta de tranzactionare; aparitia denumirii emitentilor cotati pe reteaua internationala Down Jones Telerate.

Cresterea reputatiei
Reputatia de care se bucura societatile comerciale detinute public, care au valori mobiliare admise la Cota Bursei de Valori Bucuresti, poate duce la cresterea segmentului de piata comerciala pe care actioneaza aceste societati, aceasta fiind un atuu al acestora vis-à-vis de societatile concurente. Marirea reputatiei se poate manifesta direct prin facilitatile comerciale, de creditare si de plata pe care emitentul le poate obtine din parte furnizorilor si clientilor sai. Statistica internationala arata ca admiterea la Cota unei burse de valori a valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, mareste reputatia acesteia si are loc o crestere a pretului actiunilor acesteia cu o medie de aproximativ 20%.

Marirea fondului comercial
Fondul comercial reprezinta partea din fondul de comert care nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concura la mentinerea sau la dezvoltarea potentialului unitatii. Fondul comercial cuprinde: clientela, vadul comercial, reputatia si alte elemente necorporale. Cresterea reputatiei societatilor comerciale prin admiterea valorilor mobiliare emise la Cota Bursei de Valori Bucuresti poate fi cuantificabila si valoarea acesteia se poate inregistra in contabilitate in contul 207 “Fond comercial”, sporind astfel valoarea activelor sale. Fondul comercial se determina ca diferenta intre
valoarea de aport (de utilitate) sau costul de achizitie, dupa caz, a fondului de comert si valoarea elementelor de activ inregistrate in conturile corespunzatoare. Fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii, dar daca se constata o depreciere ireversibila aceasta poate fi amortizata.

Cresterea lichiditatii valorilor mobiliare
Bursa de Valori Bucuresti impune societatilor comerciale “detinute public”, admise la Cota, tranparenta catre publicul larg. Aceste informatii ajung la investitorul final, persoana fizica sau juridica, atat direct, cat si prin intermediul studiilor realizate de analistii si consultantii specializati. Transparenta emitentilor, care au valori mobiliare admise la Cota Bursei de Valori Bucuresti, prin intermediul informatiilor oferite public, contribuie la urmarirea cu usurinta a tranzactiilor si cotatiilor de pe piata bursiera si atrage investitorii prin accesul facil si echitabil pe aceasta piata de capital, crescand astfel lichiditatea valorilor mobiliare. Investitorii doresc sa aibã posibilitatea ca in orice moment sa-si poata vinde valorile mobiliare detinute, cu un cost cat mai mic si intr-un timp cat mai scurt, deci ca valorile mobiliare sa posede lichiditate. Acest lucru este realizat de Bursa de Valori Bucuresti ca piata reglementata si organizata de tranzactionare a valorilor mobiliare admise la Cota.

Existenta unei valori recunoscute de piata
Creditorii potentiali ai emitentului au posibilitatea sa compare valoarea contabila a actiunilor cu valoarea lor de piata. Presupunand ca emitentul isi desfasoara activitatea in conditii bune, valoarea de piata a actiunilor sale este mai mare decat valoarea lor contabila. Fata de societatile comerciale “inchise”, la care valoarea reala a actiunilor este greu de cuantificat, societatile comerciale care au actiunile admise la Cota au o valoare de piata. In aceste conditii, emitentii pot apela mult mai usor la credite, deoarece creditorilor le este mai la indemana valoarea de piata a actiunilor, decat aproximarea teoretica pe care trebuie sa o efectueze in cazul societatilor comerciale inchise. Valorile mobiliare admise la Cota pot fi mai repede acceptate drept garantie pentru creditele acordate de bancile comerciale. Creditorii pot calcula mult mai realist suma pe care o pot imprumuta, marja de risc fiind mai mica. In caz de imposibilitate de rambursare a creditelor, creditorii pot revinde cu mai mare usurinta valorile mobiliare admise la Cota. Acest avantaj determina investitorii sa cumpere in continuare valorile mobiliare din noile emisiuni ale emitentului respectiv. Existenta unei valori recunoscute de piata pentru o societate comerciala are o mare importanta in operatiunile de fuziuni, preluari sau orice alt fel de relatie parteneriala de tip “jointventure”.

Analizele ocazionate de aceste operatiuni vor folosi valoarea deja existenta si reala data de piata bursiera si nu o valoare contabila. Acest lucru avantajeaza mult pe emitentul ale carui actiuni sunt admise la Cota, bineinteles in cazul in care firma isi desfasoara activitatea in bune conditii. Piata reactioneaza in acest caz pozitiv, ducand la mentinerea sau la cresterea pretului de piata al actiunilor. Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale se combina intr-una singura, unindu-si patrimoniile. In urma unei operatiuni de fuziune sau de preluare, actionarii societatii absorbite primesc, in schimbul vechilor actiuni detinute, actiuni la noua societate sau la societatea cumparatoare. In ambele cazuri, trebuie stabilita paritatea de schimb intre actiunile vechi si cele noi. Aceasta operatiune este mult facilitata in cazul existentei deja a unei valori de piata recunoscute.

Cointeresarea angajatilor prin distribuirea de actiuni
Metodologia de cointeresare a angajatilor cuprinde urmatoarele variante: repartizarea unei parti din profitul net al societatii comerciale salariatilor, prin constituirea “Fondului de participare a salariatilor la profit” si plata ulterioara a acestora prin distribuirea de actiuni tezaurizate sau actiuni ale unei noi emisiuni suplimentare; acordarea salariatilor a unor drepturi de cumparare preferentiala si/sau ulterioara de actiuni ale emitentului dintr-o emisiune suplimentara de actiuni. Aceste doua variante de cointeresare a angajatilor dau rezultate optime atunci cand sunt aplicate de emitentii care au actiunile cotate la Bursa de Valori Bucuresti. Angajatii acestor emitenti pot urmari mult mai bine evolutia pe piata a pretului actiunilor si a activitatii, datorita transparentei pietei, evitandu-se astfel tensiunile sociale ce ar putea aparea ca urmare a lipsei de informatii caracteristice societatilor comerciale “inchise”.

Plata creditorilor cu actiuni
Emitentii inscrisi la Cota Bursei de Valori Bucuresti au ca modalitate de lichidare a creantelor catre diversi creditori (furnizori, banci, etc.) acoperirea sumei datoriilor cu echivalentul in actiuni, aceasta in cazul in care creditorii emitentului sunt de acord cu aceasta varianta. Lichidarea creantelor prin plata creditorilor cu actiuni se poate face datorita existentei unei valori de piata a respectivelor valori mobiliare, cat si folosirii ca mijloc de plata a acestora.

Cresterea cotei managerului pe piata
Daca activitatea emitentului se desfasoara in conditii bune atunci actionarii si potentialii investitori vor interpreta aceasta realizare ca fiind contributia exclusiva a managerului (sau echipei manageriale). In acest mod va creste prestigiul managerului si implicit cota acestuia pe piata managerilor. De foarte multe ori investitorii sunt atrasi sa investeasca pe piata primara sau secundara ghidandu-se nu dupa reputatia si rezultatele financiare ale emitentului, ci dupa reputatia managerului.

Simplificarea inregistrarilor in registrele actionarilor si obligatiunilor
Conform Legii nr.31/1990 societatile comerciale pe actiuni sunt obligate sa tina prin grija Consiliului de Administratie urmatoarele registre: Registrul de actiuni (art.64.), Registrul actionarilor (art.127.) si Registrul obligatiunilor (art.127.). Prin organizarea Serviciului de Registru de catre Bursa de Valori Bucuresti, aceasta preia obligatia tinerii acestor registre, avand ca baza legala Legea nr.31/1990 si Legea nr.525/2003. Emitentii admisi la Cota Bursei de Valori Bucuresti trebuie sa incheie un contract de registru. Acest contract se poate incheia cu Registrul Bursei sau alte societati de register independente compatibile, cum ar fi: Registrul Roman al Actionarilor sau REGISCO SA. Incheierea unui Contract de registru presupune transferarea obligatiei tinerii evidentei dreptului de proprietate al valorilor mobiliare emise, de la emitent la Registru. Utilizand aceasta facilitate, transferul dreptului de proprietate se efectueaza rapid, in siguranta si cu un cost redus. Tinand cont ca activitatea de actionariat pe care trebuie sa o desfasoare emitentul, in cazul in care participa ca societate comerciala detinuta public pe piata de capital, capata o oarecare complexitate si specificitate, tinerea registrelor si efectuarea transferului drepturilor de proprietate de catre Registrul Bursei simplifica mult aceste procese.

Bani si afaceri