Angajatorii care doresc sa incheie contracte de ucenicie la locul de munca trebuie sa obtina autorizatie de la Directiile de Munca, Solidaritate Sociala si Familie judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor metodologice de aplicare a legii privind ucenicia la locul de munca, aprobate de Guvern. Potrivit legii, autorizarea angajatorilor de ucenici se realizeaza pentru o perioada de patru ani, iar angajatorul care solicita autorizarea trebuie sa dispuna de resurse materiale, umane si financiare necesare organizarii si desfasurarii uceniciei la locul de munca. Totodata trebuie sa dispuna si de un program de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pentru ocupatia/calificarea pentru care doreste sa angajeze ucenici. Daca angajatorul nu poate asigura conditiile necesare dobandirii tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala, acesta se poate prezenta pentru autorizare in parteneriat cu alti angajatori sau furnizori de formare profesionala autorizati. Pentru coordonarea activitatii de formare profesionala a ucenicului, angajatorul trebuie sa desemneze un maistru de ucenicie atestat pentru aceasta activitate. Atestarea maistrilor de ucenicie se realizeaza de catre Directiile de Munca, Solidaritate Sociala si Familie judetene si a municipiului Bucuresti, cu avizul comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala, in baza indeplinirii unor criterii privind calificarea, experienta in munca si competentele de formare. Angajatorul cu care ucenicul a incheiat contractul la locul de munca organizeaza evaluarea finala a activitatii de formare profesionala a acestuia.

Autor: Carmen Iordan