Autorizatia de construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale, judetene, municipale, orasenesti sau comunale, în baza caruia se pot executa lucrari de construire, respectiv desfiintarea constructiilor si instalatiilor aferente si/sau amenajarilor dupa caz.

Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

1. lucrari de construire, reconstituire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie a acestora, cu exceptia efectuarii de raparatii la instalatiile interioare, la brasamentele si racordurilor exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, în incintele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumului de utilitati.
2. lucrari de construire, reconstruire, extindere, operare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii, reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie,stabilite potrivit legii;
3. lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
4. împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
5. lucrari de foraje si excavari necesare în vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;
6. lucrari,amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
7. organizarea de tabere de carturi,carute sau rulote;
8. lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;
9. cimitire-noi si extinderi

Citeste si:  Cum se realizeaza o campanie de marketing prin email

Se excepteaza de la autorizare, categoriile de lucrari de constructii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Acte necesare la eliberarea Autorizatiei de Construire/Desfiintare

1. * Cereri tip: Cerere autorizatie, Declaratie taxa regularizare, Declaratie începere lucrari
2. Copie chitanta taxa constructie/desfiintare, taxa Speciala, taxa timbru arhitectura, taxa inspectia in constructii (I.S.C.)
3. * Anexa la cererea de eliberare a Autorizatiei de Constructie/Desfiintarecompletata de proiectant
4. Act proprietate ( copie legalizata)
5. Certificat de urbanism (original si copie)
6. Plan de amplasament (cadastru)
7. Proiect autorizatie construire (2 exemplare în dosare separate)
8. Avize si acorduri (original si copie)
9. B.I./ C.I. sau actele firmei – copii

* Aceste acte se obtin de la Primarie – Birou Urbanism

Autorizatia de desfiintare – se emite în aceleasi conditii ca autorizatia de construire. În aceasta situatie, documentatia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizatiei de defiintare are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerat complet daca, pe lânga cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare – inclusiv anexa , documentatia este completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D., precum si cu certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului(în copie).

Citeste si:  Ce este un plan de afaceri?

În situatia în care, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizatia organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) –piese scrise si desenate – precum si avizele specifice ( aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz locuitor, aviz/contract cu societatea de salubritate etc)(doua exemplare)