Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie

Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de solicitant (are la baza certificatul de urbanism) si certifica dreptul de inceperie a lucrarii. Dosarul se intocmeste conform legilor 50/1991 – Legea privind autorizarea lucrarilor in constructii si 453/18.07.2001 – lege care completeaza si aduce modificari legii 50/1991 si va cuprinde:

– planul de amplasare a terenului in zona (planurile cadastrale);
– certificatul de urbanism;
– toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
– acte notariale (daca este cazul);
– memoriu tehnic (cuprinde memoriul de arhitectura, rezistenta, instalatii);
– referatele verificatorilor de specialitate;
– referatele expertilor tehnici (daca este cazul);
– actele de proprietate asupra terenului
– proiectul pentru autorizare – acesta este compus din:
– planul de situatie (cum se amplaseaza casa in teren);
– planul fundatiei elaborat de inginerul de rezistenta;
– planuri de arhitectura pentru toate nivelele constructiei
– planul de invelitoare
– sectiune caracteristica
– toate fatadele
– scara de redactare pentru toate desenele este 1:10
– cererea de eliberare a autorizatiei de constructie;
– chitanta de achitare a taxei de autorizare.

Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie – Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul. Taxa de eliberare a autorizatiei de constructie reprezinta 0,5 % din valoarea constructiei stabilita pe baza declaratiei dvs. si in functie de suprafata desfasurata a constructiei. Valoarea declarata nu va putea fi mai mica decat valoarea determinata potrivit prevederilor legale in vigoare privind impozitele si taxele locale