Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) a demarat Programul national multianual pe perioada 2002 – 2006 de sustinere a investitiilor realizate de catre întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare sau retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii.

Numai în prima zi de derulare s-au depus dosare de la peste 500 de firme, care doresc sa beneficieze de facilitatile programului. Bugetul alocat pentru anul 2006 este de 44,525 milioane lei (RON), principiul de accesare a acestuia fiind “primul venit, primul servit”.

Prin acest program se finanteaza doar acele dosare care contin integral documentele prevazute în procedura de implementare si care sunt publicate pe site-ul www.animmc.ro. În acelasi timp, firmele care pot beneficia de sustinere financiara trebuie sa aiba unul dintre obiectele de activitate (Coduri CAEN) care sunt agreate în program si care respecta prevederile procedurale publicate, de asemenea, pe site-ul institutiei.

Înregistrarea dosarelor se face în perioada 31 iulie – 25 august. Solicitantii trebuie sa depuna dosarul cu actele solicitate de ANIMMC si actele solicitate de Banca Carpatica.

Obiectivul programului îl constituie sustinerea investitiilor realizate de întreprinderile nou-înfiintate, precum si de întreprinderile mici si mijlocii (IMM) în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedura, cresterea volumului de activitate si a competitivitatii IMM-urilor din aceste sectoare.

ANIMMC este administratorul programului, iar derularea acestuia se realizeaza prin intermediul Bancii Comerciale Carpatica, care a fost selectata prin licitatie publica deschisa. Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile nou-înfiintate, microîntreprinderile, precum si întreprinderile mici si mijlocii care îndeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate.

Grantul sau ajutorul financiar nerambursabil poate fi acordat unui beneficiar eligibil, cu conditia de a nu depasi echivalentul în RON a 10.000 euro pentru întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si, în acelasi timp, nu poate acoperi mai mult de 60 la suta din valoarea proiectului de investitii.

De asemenea, beneficiarul nu poate depasi echivalentul în RON a 50.000 euro în cazul întreprinderilor mici si mijlocii, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si, în acelasi timp, nu poate acoperi mai mult de 60 la suta din valoarea proiectului de investitii.

Banca va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare, pe termen mediu sau lung, care va acoperi minim 25 la suta din valoarea proiectului de investitii. Contributia proprie a beneficiarului eligibil trebuie sa fie de minim 15 la suta din valoarea proiectului de investitii, în natura sau în numerar.

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi utilizat pentru achizitionarea de terenuri, cladiri, constructii, masini, utilaje si echipamente, mijloace de transport de marfuri, brevete de inventie, licente, dar si pentru constructia, reconstructia, extinderea sau modernizarea de active corporale direct legate de realizarea proiectului de investitii. O întreprindere poate accesa o singura data programul.

Sursa: SMART financial – www.SMARTfinancial.ro ©