Daca, în anul 2015, nu vom detine un sector de mediu dezvoltat, tara noastra nu va putea prezenta nicio scuza vandabila pentru un domeniu prioritar defectuos. Nu este vorba decat de vointa, pentru ca, de data aceasta, bani exista, iar acestia nu sunt deloc putini. Astfel, începand cu acest an pana în 2013, Romania va beneficia de 4,5 miliarde de euro, din care 3 miliarde reprezinta finantarea lucrarilor de alimentare cu apa si canal. Aceasta suma, împreuna cu cei un miliard de euro, cofinantarea nationala, vor reprezenta o bula de oxigen pur si generos pentru organismele eligibile în accesarea Programul Operational Sectorial de Mediu 2007 – 2013.

Apa, cea mai buna afacere

În POS-ul de mediu au fost identificate obiectivele prioritare sectorului specific, astfel distribuindu-se si fondurile aferente axelor. Cei mai multi bani vor fi destinati extinderii si modernizarii infrastructurii de apa si apa uzata, cu un total de 3,3 miliarde de euro, din care grant comunitar de 2,8 miliarde. De asemenea, dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric vor “înghiti” 1,2 miliarde euro, din care grant UE aproximativ 1 miliard euro. Reabilitarea centralelor municipale de termoficare în vederea reducerii poluarii va primi 458 milioane euro; implementarea sistemelor de management pentru protectia naturii – 215 milioane euro. În ce priveste dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, aceasta axa va beneficia de 329 milioane euro, în timp ce pentru Asistenta Tehnica se vor cheltui 174 milioane euro. Programul acopera perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmaresc nevoile de dezvoltare ale Romaniei dupa anul 2013, astfel încat, în 2015, sectorul de profil sa se alinieze standardelor de mediu comunitare. Unul dintre criteriile accesarii fondurilor pentru modernizarea infrastructurii de apa este acela de asociere a autoritatilor locale.

Citeste si:  Romanii nu au inteles modelul social european de salarizare

Autoritatile, principalele beneficiare

POS Mediu va contribui la îndeplinirea obligatiilor pe care Romania le are în sectorul de mediu, oferind oportunitati de investitii în toate regiunile tarii. Verificarea viabilitatii cererii de finantare în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu se va face în baza unor criterii de eligibilitate a solicitantului, respectiv a proiectului propus pentru finantare. În prima faza, solicitantul poate fi eligibil doar daca entitatea reprezinta administratiile si custozii ariilor protejate, inclusiv situri Natura 2000, sau este agentie locala de protectia mediului, autoritate publica, ONG, institut de cercetare, universitate sau muzeu.

Criterii de eligibilitate exigente

Totodata, solicitantul nu poate primi finantare prin POS Mediu daca este în incapacitate de plata; nu si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Romania. De asemenea, nu este eligibil organismul care este declarat într-o situatie grava de încalcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice. Si reprezentantul legal al solicitantului trebuie sa respecte rigorile impuse de POS.

Citeste si:  Vorbeste garda lui Basescu

Acesta nu trebuie sa fi suferit condamnari definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii sau sa fi fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicarea în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene. Solicitantul trebuie sa aiba capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul, acesta facand dovada alocarii de suficiente resurse materiale si umane pentru implementarea proiectului; atributiile membrilor echipei de proiect acopera în totalitate activitatile prevazute pentru managementul si implementarea proiectului.

Obiectivele POS Mediu sunt:

1. Îmbunatatirea calitatii si a accesului la infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare în majoritatea zonelor urbane pana în 2015.
2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deseurilor prin îmbunatatirea managementului deseurilor si reducerea numarului de zone poluate istoric în minimum 30 de judete pana în 2015.
3. Reducerea impactului negativ asupra mediului cauzat de sistemele de încalzire urbana în cele mai poluate localitati pana în 2015.
4. Protectia si îmbunatatirea biodiversitatii si a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populatiei, prin implementarea masurilor preventive în cele mai vulnerabile zone pana în 2015.

Citeste si:  S-a terminat cu controalele fara motiv

POS Mediu este astfel conceput încat sa reprezinte baza si, totodata, un catalizator pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai echilibrata. POS Mediu se bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de mediu si de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale ale Romaniei, cat si interesele specifice nationale. POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national care au fost initiate în cadrul asistentei de preaderare, în particular Phare si ISPA. În plus fata de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmareste stabilirea structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protectiei mediului.

Autor: Gabriel Botezatu